Privātums

Radio.lv ir svarīgs Jūsu datu privātums.

Turpinājumā varat iepazīties ar Radio.lv (turpmāk – radio.lv, portāls vai vietne) Privātuma politikas nosacījumiem. Izlasiet to, ja vēlaties noskaidrot, kādu informāciju mēs ievācam par portāla apmeklētājiem un kā to izmantojam.

Radio tīmekļa vietne nodrošina apmeklētājiem iespēju tiešsaistē klausīties Latvijas un ārzemju radiostacijas, taču mēs paši neesam radiostacija un neesam atbildīgi par to veidoto saturu.

Apmeklētāji var izmantot iespēju piedalīties dienas aptaujās, piemēram, ieklikšķinot, kura ir viņu šī brīža mīļākā radiostacija. Šādas aptaujas tiek veidotas apmeklētāju pieredzes bagātināšanai un nekādi privātie dati to laikā netiek ievākti.

Datu ievākšana un apstrāde

Radio.lv darbības novērtēšanai un uzlabošanai mēs ievācam un apstrādājam vispārēju, statistisko informāciju par vietnes apmeklētājiem.

  • Ziņas, ko mēs iegūstam ietver šādus datus: apmeklētās sadaļas (visas lapas skat. šeit), ierašanās veids (tiešs apmeklējums, no interneta meklētājiem, citām vietnēm vai sociālajiem tīkliem), apmeklējuma raksturs – pirmreizējs vai atkārtots.)
  • Papildus tam mēs varam redzēt informāciju par apmeklētāju kopējo rīcību šādās pozīcijās – vidējais apmeklējuma laiks, pārlūka veids, interneta pakalpojumu nodrošinātājs, lapas no kurām lietotāji pamet portālu, biežāk apmeklētās lapas, valstis no kurām apmeklētāji ir ieradušies un ierīces veids, kas izmantots radio.lv apmeklēšanā, laiks, kurā apmeklētāji ierodas visbiežāk vai retāk. Minētos datus mēs varam ranžēt pa dienām, nedēļām, mēnešiem vai citu laika intervālu.
  • Apstrādājot datus, mēs nevaram identificēt konkrētu lietotāju, t.sk. viņa IP adresi. Vienīgais izņēmums – lietotājs nosūta mums e-pastu, kurā pats norāda savu personīgos datus. Ja lietotājs vēlas, lai sarakste ar viņu tiktu izdzēsta, ir jānosūta vēstule no tā paša e-pasta lūdzot dzēst iepriekšējo saraksti.
  • Noklikšķinot uz dalīšanās pogas (FB, Twitter, VK u.c.) lietotāji var dalīties ar informāciju par Radio.lv sociālajos tīklos. To darot sociālie tīkli, visticamāk, iegūst informāciju par lietotāju veiktajām darbībām un saglabā to savām vajadzībām, bet mums nav kontroles pār viņu rīcību.
  • Noklikšķinot uz saites portālā, kas ved uz trešo pušu vietnēm, atveras jauns logs. Turpinot lietot šīs vietnes, ņemiet vērā, ka tur ir spēkā citi Privātuma politikas nosacījumi.
  • Mūsu ievākties dati netiek nodoti trešajām pusēm, ja neskaita “Alphabet Inc” (skat. sadaļu – Kā tiek apstrādāti dati), kas nodrošina statistikas apstrādi un reklāmu izvietošanu (Adsense) programmas ietvaros. Tāpat jāņem vērā, ka lietotāji, kas noklikšķina uz reklāmām tiek novirzīti uz trešo pušu vietnēm, kur spēkā ir cita privātuma politika. Lietojot šo tīmekļa vietni, apmeklētājiem ir jāapstiprina vai jānoraida piekrišana personalizētām reklāmām. Detalizēta informācija par to kā Google apstrādā personas datus ir pieejama pirms piekrišanas izteikšanas.
  • Atsevišķos gadījumos teorētiski pastāv iespēja, ka informāciju par vietnes apmeklētājiem pieprasa tiesībsargājošās iestādes. Saņemot to motivētu pieprasījumu, mūsu pienākums būtu sniegt visus mūsu rīcībā esošos datus, taču kā jau noskaidrojām tie neļauj identificēt konkrētu lietotāju, ja vien šī informācija nav atsūtīta e-pasta vēstulē.

Kādēļ mēs ievācam un apstrādājam datus?

Ievāktā informācija ļauj mums redzēt, kuras ir apmeklētāju iecienītākās sadaļas, populārākās radiostacijas. Tas savukārt dod iespēju papildināt portālu ar jaunām radiostacijām vai veidot saturu, kas vairāk interesē radio.lv lietotājus.

Ievāktie dati arī ļauj atsijāt īstus apmeklētājus no robotiem, kas pārskata radio.lv informāciju un ievāc to savām vajadzībām. Samērā bieži šādas darbības nesamērīga palielina slodzi un var radīt problēmas ar servera darbību. Lai no šāda scenārija izvairītos, mēs atspējojam robotu uzturēšanos šajā portālā.

Lietotāji, kas izvēlas sazināties ar mums, lai ieteiktu jaunu radiostaciju, ziņotu par problēmām vai sniegtu ieteikumus vai komentārus ir atsevišķa kategorija. Viņu datu ievākšana noris, saņemot vēstuli e-pastā (radio@radio.lv).

Kurš redz personas datus?

Jau secinājām, ka vienīgie privātie dati, ko iegūstam ir saziņa e-pastā. Šos datus redz radio.lv uzturētāji un tie netiek nodoti trešajām personām.

Statistikas pārskatus par lietotāju darbībām portālā arī redz radio.lv uzturētāji un šie dati netiek nodoti trešajām pusēm. Savukārt reklāmdevējiem ir iespēja iegūt informāciju par portāla apmeklētājiem, ja tie noklikšķina uz reklāmas un dodas uz šo uzņēmumu tīmekļa vietnēm vai aplikācijām.

Kā tiek apstrādāti dati?

Mēs izmantojam programmu “Google Analytics”, kas ļauj mums iegūt statistisko informāciju par lietotāju darbībām portālā. “Google Analytics” ir serviss, kas pieder “Alphabet Inc” un ar augstu varbūtību varam pieļaut, ka dati tiek uzglabāti un apstrādātā mūsu vajadzībām serveros ASV.

Šo datu ievākšana un apstrāde noris, izmantojot nelielus teksta failus – sīkdatnes, kas tiek ievietoti lietotāju ierīcēs portāla apmeklēšanas brīdī. Pirmajā apmeklējuma reizē sīkdatne tiek ievietota un turpmākajās reizēs mēs varam redzēt, vai apmeklētājs ierodas pirmo reizi vai atkārtoti.

Visa iepriekš minētā ir nepersonalizēta informācija un neļauj mums identificēt konkrētu lietotāju, taču lietotājiem ir iespēja atspējot sīkdatņu izmantošanu. To var izdarīt, veicot attiecīgus iestatījumus savā interneta pārlūkā. Otra iespēja ir izmantot privāto navigācijas režīmu – Incognito – Chrome pārlūkam, Private Browsing – Firefox. Detalizētāku informāciju par to, kā izvairīties no sīkdatņu izmantošanas, varat atrast internetā vai sava pārlūka palīdzības sadaļā. Papildus informāciju par šo iespēju varat meklēt arī šeit – www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Kādas ir manas tiesības uz privātajiem datiem?

Mēs neievācam personalizētu informāciju. Ja esat nosūtījuši mums e-pastu un vēlaties, lai tas tiktu dzēsts, rakstiet uz radio@radio.lv no e-pasta, ko izmantojāt iepriekšējā sarakstē un norādiet šādu vēlmi. Pēc pieprasījuma saņemšanas mēs saraksti izdzēsīsim, ja vien nebūsim to darījuši jau iepriekš. Arī, ja radušies citi jautājumi, varat rakstīt uz iepriekš minēto e-pasta adresi. Otra iespēja, kā palielināt savu privātumu interneta vidē ir atspējot sīkdatņu lietošanu vai pārlūkot internetu privātā režīmā (skat. iepriekšējo sadaļu).

Jūs varat konsultēties par savām tiesībām un privāto datu izmantošanu internetā Latvijas Datu valsts inspekcijā.